Esthetische norm gietvloeren

Esthetische standaardklassen PU gietvloer per vlak van 25 m2

Esthetische norm pu gietvloer.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Deze eis houdt in dat als er insecten terecht zijn gekomen in de gietvloer, deze eerst verwijderd moeten worden. Na eventueel
corrigerende maatregelen aan de gietvloer in verband met de verwijderde insecten mag pas met het aflakken worden begonnen.

2. Rollerbanen in de aflaklaag mogen niet zichtbaar zijn indien gekeken wordt met de rug naar de bron van lichtinval (bijvoorbeeld
een raam). Bij kijken in de richting van de lichtinval mogen rollerbanen zich aftekenen.

3. Bij deze eis past een schriftelijke of mondelinge uitleg.

4. Voor het zichtbaar zijn van aders in de kunstharsgebonden gietvloer is geen classificatie opgenomen.
Wel geldt:

  • Indien de gietvloer is doorgezet over een al aanwezige scheur in de ondergrond en niet vooraf schriftelijk is gewaarschuwd voor mogelijk adervorming, wordt optredende adervorming als een gebrek aangemerkt.
  • Aders in de gietvloer op plaatsen waar pas na het aanbrengen van de gietvloer scheuren zijn ontstaan in de ondergrond, worden niet als gebrek aangemerkt.

5. Uitloop van pigment mag niet voor komen in de woningbouw, behoudens langs randen en andere obstakels in de vloer. De uitloop
mag zich in dat geval niet breder uitsteken dan 20 mm vanaf de rand of het obstakel.

* Bij ons krijgt u 5 jaar garantie tegen verkleuring door zon- & daglicht